timeTuesday, 11/08/2020

Thạc sĩ Bùi Thị Huyền Trang - Giáo viên trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Nhiều năm kinh nghiệm ôn luyện cho học sinh lớp 9 ôn vào 10

timeTuesday, 11/08/2020

Thầy Phí Trung Đức - Giáo viên Toán chương trình song bằng tại trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm. Nhiều năm bồi dưỡng, dẫn đoàn học sinh giỏi tham dự các kỳ thi...

timeTuesday, 11/08/2020

Cô Đoàn Bích Xuân - Giáo viên trường TH Điện Biên, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tổ trưởng chuyên môn khối 5, Nhiều năm kinh nghiệm luyện thi vào lớp 6 các trường...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: