Toán bồi dưỡng học sinh lớp 4

Thương hiệu: Tiến Thọ   |   Tình trạng: Hết hàng
25.000₫
Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 4 Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 4 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm giúp các em học sinh...
[Xem tiếp]

Gọi ngay : 0984 208 495 để có được giá tốt nhất!

Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 4

Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 4 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu để ôn tập môn toán lớp 1. Cuốn sách gồm 2 phần:

  • Phần 1: Các câu hỏi và bài toán
  • Phần 2: Hướng dẫn - trả lời

Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 1 sắp xếp, hệ thống các bài toán theo từng chủ đề kiến thức trong sách toán 1, lựa chọn nội dung phong phú, hấp dẫn, có nhiều hình ảnh, tranh minh họa, màu sắc đẹp. Các bài tập được viết dưới dạng các bài toán trắc nghiệm, toán vui, câu đố giải trí phù hợp với đặc điểm của học sinh lớp 1.

Các bài toán trong Sách được sắp xếp hệ thống theo từng chủ đề kiến thức trong sách giáo khoa, lựa chọn nội dung phong phú hấp dẫn, có nhiều h́nh ảnh minh hoạ. Lời giải các bài toán rơ ràng, vừa sức với sự phát triển năng lực học tập của các em. Sách dùng cho mọi đối tượng học sinh. Tác giả bộ sách là những giáo viên giỏi, Chuyên viên nghiên cứu lâu năm về giáo dục bậc Tiểu học.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Giao hàng nhanh chóng

Sản phẩm chính hãng

Đổi trả cực kì dễ dàng

Mua hàng tiết kiệm

Hotline mua hàng:

0984 208 495
Liquid error: err req status=500: {"error": "GET:/admin/collections/get_by_alias?alias=khoa-hoc&published=true:com.netflix.hystrix.exception.HystrixRuntimeException: collection.get_by_alias short-circuited and fallback failed. at com.netflix.hystrix.AbstractCommand$22.call(AbstractCommand.java:825) at com.netflix.hystrix.AbstractCommand$22.call(AbstractCommand.java:804) at rx.internal.operators.OperatorOnErrorResumeNextViaFunction$4.onError(OperatorOnErrorResumeNextViaFunction.java:140) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach$DoOnEachSubscriber.onError(OnSubscribeDoOnEach.java:87) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach$DoOnEachSubscriber.onError(OnSubscribeDoOnEach.java:87) at com.netflix.hystrix.AbstractCommand$DeprecatedOnFallbackHookApplication$1.onError(AbstractCommand.java:1472) at com.netflix.hystrix.AbstractCommand$FallbackHookApplication$1.onError(AbstractCommand.java:1397) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach$DoOnEachSubscriber.onError(OnSubscribeDoOnEach.java:87) at rx.observers.Subscribers$5.onError(Subscribers.java:230) at rx.internal.operators.OnSubscribeThrow.call(OnSubscribeThrow.java:44) at rx.internal.operators.OnSubscribeThrow.call(OnSubscribeThrow.java:28) at rx.Observable.unsafeSubscribe(Observable.java:10327) at rx.internal.operators.OnSubscribeDefer.call(OnSubscribeDefer.java:51) at rx.internal.operators.OnSubscribeDefer.call(OnSubscribeDefer.java:35) at rx.Observable.unsafeSubscribe(Observable.java:10327) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:41) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:30) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:48) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:30) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:48) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:30) at rx.Observable.unsafeSubscribe(Observable.java:10327) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:41) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:30) at rx.Observable.unsafeSubscribe(Observable.java:10327) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:41) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:30) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:48) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:30) at rx.Observable.unsafeSubscribe(Observable.java:10327) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:41) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:30) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:48) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:30) at rx.Observable.unsafeSubscribe(Observable.java:10327) at rx.internal.operators.OnSubscribeDefer.call(OnSubscribeDefer.java:51) at rx.internal.operators.OnSubscribeDefer.call(OnSubscribeDefer.java:35) at rx.Observable.unsafeSubscribe(Observable.java:10327) at rx.internal.operators.OnSubscribeMap.call(OnSubscribeMap.java:48) at rx.internal.operators.OnSubscribeMap.call(OnSubscribeMap.java:33) at rx.Observable.unsafeSubscribe(Observable.java:10327) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:41) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:30) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:48) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:30) at rx.Observable.unsafeSubscribe(Observable.java:10327) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:41) at rx.internal.operators.OnSubscribeDoOnEach.call(OnSubscribeDoOnEach.java:30) at rx.Observable.unsafeSubscribe(Observable.java:10327) at rx.internal.operators.OnSubscribeDefer.call(OnSubscribeDefer.java:51) at rx.internal.operators.OnSubscribeDefer.call(OnSubscribeDefer.java:35) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:48) at rx.internal.operators.OnSubscribeLift.call(OnSubscribeLift.java:30) at rx.Observable.subscribe(Observable.java:10423) at rx.Observable.subscribe(Observable.java:10390) at rx.internal.operators.BlockingOperatorToFuture.toFuture(BlockingOperatorToFuture.java:51) at rx.observables.BlockingObservable.toFuture(BlockingObservable.java:410) at com.netflix.hystrix.HystrixCommand.queue(HystrixCommand.java:378) at com.netflix.hystrix.HystrixCommand.execute(HystrixCommand.java:344) at com.netflix.hystrix.contrib.javanica.command.CommandExecutor.execute(CommandExecutor.java:52) at com.netflix.hystrix.contrib.javanica.aop.aspectj.HystrixCommandAspect.methodsAnnotatedWithHystrixCommand(HystrixCommandAspect.java:103) at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor276.invoke(Unknown Source) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) at org.springframework.aop.aspectj.AbstractAspectJAdvice.invokeAdviceMethodWithGivenArgs(AbstractAspectJAdvice.java:644) at org.springframework.aop.aspectj.AbstractAspectJAdvice.invokeAdviceMethod(AbstractAspectJAdvice.java:633) at org.springframework.aop.aspectj.AspectJAroundAdvice.invoke(AspectJAroundAdvice.java:70) at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:175) at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:93) at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:688) at vn.bizweb.service.controller.CollectionController$$EnhancerBySpringCGLIB$$c11fcced.getByAlias() at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor385.invoke(Unknown Source) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:189) at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:138) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:102) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:895) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:800) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1038) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:942) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1005) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:897) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:645) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:882) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:750) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:865) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1655) at org.eclipse.jetty.websocket.server.WebSocketUpgradeFilter.doFilter(WebSocketUpgradeFilter.java:215) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at org.springframework.security.web.authentication.preauth.AbstractPreAuthenticatedProcessingFilter.doFilter(AbstractPreAuthenticatedProcessingFilter.java:121) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at vn.bizweb.service.filter.ResetableRequestFilter.doFilter(ResetableRequestFilter.java:25) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at org.springframework.boot.actuate.web.trace.servlet.HttpTraceFilter.doFilterInternal(HttpTraceFilter.java:90) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at vn.bizweb.service.filter.SentryFilter.doFilter(SentryFilter.java:40) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:320) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:127) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:91) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:119) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:137) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:111) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) at org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:170) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) at org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAuthenticationFilter.doFilterInternal(BasicAuthenticationFilter.java:215) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:116) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:74) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:105) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) at org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:56) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:215) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:178) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:357) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:270) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:92) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:93) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.filterAndRecordMetrics(WebMvcMetricsFilter.java:117) at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:106) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:200) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1642) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:533) at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:146) at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:548) at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:132) at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:257) at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:1595) at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:255) at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1340) at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:203) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:473) at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:1564) at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:201) at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1242) at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:144) at org.eclipse.jetty.server.handler.gzip.GzipHandler.handle(GzipHandler.java:740) at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:132) at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:503) at org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:364) at org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:260) at org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$ReadCallback.succeeded(AbstractConnection.java:305) at org.eclipse.jetty.io.FillInterest.fillable(FillInterest.java:103) at org.eclipse.jetty.io.ChannelEndPoint$2.run(ChannelEndPoint.java:118) at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.runTask(EatWhatYouKill.java:333) at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.doProduce(EatWhatYouKill.java:310) at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.tryProduce(EatWhatYouKill.java:168) at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.run(EatWhatYouKill.java:126) at org.eclipse.jetty.util.thread.ReservedThreadExecutor$ReservedThread.run(ReservedThreadExecutor.java:366) at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:765) at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$2.run(QueuedThreadPool.java:683) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834) Caused by: java.lang.RuntimeException: Hystrix circuit short-circuited and is OPEN at com.netflix.hystrix.AbstractCommand.handleShortCircuitViaFallback(AbstractCommand.java:979) at com.netflix.hystrix.AbstractCommand.applyHystrixSemantics(AbstractCommand.java:557) at com.netflix.hystrix.AbstractCommand.access$200(AbstractCommand.java:60) at com.netflix.hystrix.AbstractCommand$4.call(AbstractCommand.java:419) at com.netflix.hystrix.AbstractCommand$4.call(AbstractCommand.java:413) at rx.internal.operators.OnSubscribeDefer.call(OnSubscribeDefer.java:46) ... 141 more , type: class com.netflix.hystrix.exception.HystrixRuntimeException,clientId : null, domain: sw-kong"}
popup

Số lượng:

Tổng tiền: